தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள். - தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் - தஞ்சை வடக்கு
அண்மைச்செய்தி :

தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள்.

தலைவர்: 
அப்துல் மாலிக்
  9965596901

செயலாளர்: 
 நூருல் ஹக் 

9965596902

பொருளாளர்


 காதர் மீரான் 

  9965596903


து.தலைவர்: 

சையது சுல்தான் 
 9965596904

து.செயலாளர்:  
 யாசீன்
  9965596905

 து.செயலாளர்: 


முஹம்மது ரியாஜ்
    9944468428


து.செயலாளர்:  
தாஹிர், சோழபுரம்
 9944799779


து.செயலாளர் :

சிக்கந்தர்
9790440056

து.செயலாளர் :

முஸ்தபா
9942255994

தொண்டரணி செயலாளர்:
முஹம்மது யூசுப்
7871261236


மருத்துவரணி செயலாளர்:
சாகுல் மேலக்காவேரி
9944338848

வர்த்தகரணி செயலாளர்
முஹம்மது பாரூக்
9488359351


மாணவரணி செயலாளர்
அஸார்
8883887786


மாவட்ட நிர்வாகிகள்

தலைவர்:
அப்துல் மாலிக்
9965596901

செயலாளர்:
நூருல் ஹக்
9965596902

பொருளாளர்:
காதர் மீரான்
9965596903

து.தலைவர்:
சையது சுல்தான்
9965596904

து.செயலாளர்:
முஹம்மது யாசீன்
9965596905

து.செயலாளர்:
முஹம்மது ரியாஜ்
9944468428

து.செயலாளர்:
தாஹிர் சோழபுரம்
9944799779

து.செயலாளர்:
சிக்கந்தர்
9790440056

து.செயலாளர்:
முஸ்தபா
9942255994

மருத்துவரணி செயலாளர்:
சாகுல் மேலக்காவேரி
9944338848

வரத்தகரணி செயலாளர்:
முஹம்மது பாரூக்
9488359351
/>
தொண்டரணி செயலாளர்:
முஹம்மது யூசுப்
7871261236
/>
மாணவரணி செயலாளர்:
அஸார்
8883887786
/>

ரியாத் மண்டல பொறுப்பாளர்கள்

ராஜ் முஹம்மது-கருப்பூர் குடந்தை
00966559344623

ஜமால் ஹுசைன்- ஆவணியாபுரம்
00966502242651

கதிரை ஹாஜா - ஆவணியாபுரம்
00966509033239

பதிவுகளின் தொகுப்பு

பிரபலமானவை